Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Citynuoret Ry
Väisäläntie 3 as 66
20200 Turku

Puh. 044 290 4900
info@citynuoret.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Miika Hämäläinen
Puh. 044 290 4900
info@citynuoret.com

3. Rekisterin nimi

Citynuoret osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään tapahtumaosallistujien hallintaan, asiakassuhteen hoitamiseen ja yhdistyksen omaan viestintään ja markkinointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Osallistujan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, syntymäaika, ruoka-aineallergiat. Huoltajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan henkilön ilmoittautuessa Citynuoret Ry:n järjestämiin tapahtumiin.

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.  

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Leirin tuottamiseen liittyvät perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta leirin päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsitelvät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Citynuoret Ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietoinsa sekä oikaista virheelliset tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastus ja oikaisu pyynnön  sähköpostilla osoitteeseen: info@citynuoret.com

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,