Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Citynuoret Ry
Väisäläntie 3 as 66
20200 Turku

Puh. 044 290 4900
info@citynuoret.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Miika Hämäläinen
Puh. 044 290 4900
info@citynuoret.net

3. Rekisterin nimi

Citynuoret osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tapahtuma osallistujien hallinta

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Osallistujan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, syntymäaika, ruoka-aineallergiat. Huoltajan puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Citynuoret Ry:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan henkilön ilmoittautuessa Citynuoret Ry:n järjestämiin tapahtumiin.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäl henkilö väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Citynuoret Ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.